Landeshauptstadt Dresden - www.dresden.de

https://www.dresden.de/pl/gospodarka.php 18.05.2015 15:58:09 Uhr 20.04.2024 08:57:15 Uhr

Gospodarka & Nauka

Gospodarka

Po zjednoczeniu Niemiec w 1990 r. Drezno stało się jednym z najsilniejszych i najbardziej dynamicznych ośrodków gospodarczych. Miasto nie jest zadłużone i odnotowuje ponadprzeciętny wzrost gospodarczy. Działalność prowadzą tu firmy z najróżniejszych branż, lecz szczególnie ważną rolę odgrywa mikroelektronika, informatyka i telekomunikacja, bio- i nanotechnologia oraz badania nad nowymi materiałami i ich produkcja.

Nauka

Drezno jest najsilniejszym ośrodkiem badawczym w Niemczech Wschodnich. Znajduje się tu największa saksońska uczelnia – Uniwersytet Techniczny oraz inne renomowane szkoły wyższe i placówki badawcze (Wspólnota Naukowa im. Leibniza, Towarzystwo im. Fraunhofera, Towarzystwo im. Maxa Plancka i Wspólnota Niemieckich Centrów Badawczych im. Helmholtza). Liczba studentów przekracza 40 000.