Landeshauptstadt Dresden - www.dresden.de

https://www.dresden.de/cz/hospodarstvi.php 29.05.2015 18:05:30 Uhr 13.04.2024 09:10:24 Uhr

Hospodářství

Hospodářství

Drážďany se po německém znovusjednocení z roku 1990 staly jedním z nejsilnějších a nejdynamičtějších hospodářských prostorů v Německu. Město je prosté dluhů a vykazuje nadprůměrný ekonomický růst. V rozmanité kompozici oborů vykazují vynikající kompetenci mikroelektronika, informační a telekomunikační technika, biotechnologie a nanotechnologie, výzkum a výroba nových materiálů.

Věda

Drážďany s největší univerzitou Saska, Technickou univerzitou Drážďany a jinými renomovanými vysokými školami a výzkumnými institucemi (Leibnizova společnost, společnost Fraunhofer, společnost Max Planck a Helmholtzova společnost) jsou nejsilnějším výzkumným prostorem ve východním Německu. Imatrikulováno je více než 40 000 studentů.