Landeshauptstadt Dresden - www.dresden.de

02.12.2022 12:28:35 Uhr

Muzea v Drážďanech

Albertinum - Galerie Nových mistrů a Sbírka soch od 1800

"Albertinum - umění od romantiky až po současnosti" představuje inovační muziální koncepcí nový začátek umělecké prezentace v Drážďanech. Je zde představeno umění od počátku 19. století do současnosti, od Caspara Davida Friedricha až k Gerhardu Richterovi. Galerie se vyznačuje širokou a výjimečnou kvalitou obrazových sbírek, a tím se Albertinum řadí k nejdůležitějším muzeím v Německu.V muzeum moderny jsou mistrovská díla romantiky, impresionismu, expresinosmu, secese a současnoti. Sbírky obsahují vedle malířství a sochařství také zvukové instalace a videopráce. Dva sály prezentují práci Geharda Richtera, jehož archiv Albertinum spravuje. Návštěvník má možnost se seznámit s různými epochami. Sbírka soch obsahuje díla z více než 5. tisíciletí, od antiky přes všechny epochy evropské platisky ranného středověku až po současnosti. V Albertinu jsou vystavěna díla od roku 1800. Sochy z období před 1800 jsou vystavěny v Galerii Starých mistrů. V muzeu jsou též vystavěná díla moderny začínající francouzským sochařem Augustem Rodinem. Rodin jepovažován za zakladatele moderní plastiky a sochařství, taktéž byl průkopníkem mnohočetných stylů, které krystalizovaly ve 20. století. Výstava ukazuje díla klasické moderny po roce 1945 se základní myšlenkou Augusta Rodina- subjektivita umění. Klingerův sál představuje umění Fin de siècle. Mozaikový sál se věnuje tématu morálky na základě soch z období klasicismu. V experimentálním depozitáři se přestavuje sbírka antických soch. V prvním patře jsou zvláštní výstavní prostory s kráktodobými exponáty věnujícím se tématům a umělcům 19. a 21. století. Současné umění tak vstupuje do vzrušující interakce s rozrůstající se sbírkou. Kromě malířství a sochařství zahrnuje sbírka také zvukové instalace a videodíla. Ve dvou místnostech jsou trvale vystavena díla Gerharda Richtera, jehož archiv se nachází v Albertinu. Návštěvník prochází rozsáhlým duchovním vesmírem. V neobvyklé vzájemné blízkosti mohou prožívat jednotlivé epochy a objevovat je tak novým a odlišným způsobem. Sochařská sbírka zahrnuje díla z více než pěti tisíciletí - od starověkých kultur po všechny epochy evropského sochařství od raného středověku až po současnost. Albertinum vystavuje díla vytvořená od roku 1800. Sochy z období před rokem 1800 jsou vystaveny v rámci prohlídky Obrazárny starých mistrů v Semperově budově ve Zwingeru. Výstava sochařské sbírky v Albertinu začíná modernismem v dílech francouzského sochaře Augusta Rodina. Zahájil éru moderního sochařství a sochařství a je považován za předchůdce mnoha stylů, které se objevily ve 20. století. Díla klasické moderny a sochařství po roce 1945 představená na výstavě navazují na Rodinovu základní myšlenku - subjektivitu umění - až do současnosti. Klingerův sál, koncipovaný Sbírkou soch a Galerií Neue Meister jako smyslná dobová místnost, se zabývá uměním fin de siècle. Mozaikový sál je věnován hlavnímu tématu morálky prostřednictvím klasicistních soch. V experimentálním depozitáři je pro návštěvníky vystaveno jádro sbírky, sbírka starožitností. V prvním patře se nacházejí také speciální výstavní místnosti: měnící se tematické výstavy nebo jednotlivé prezentace jsou věnovány tématům a umělcům 19., 20. a 21. století.

Otevírací doba

po = zavřeno, út - ne = 10.00 - 18.00 hodin

Vstupné ceny

vstupenka do Albertina včetně všech mimořádných výstav a audioprůvodce:Dospělí 12 eur, snížená sazba 9 eur, děti a mládež do 16 let včetnězdarma, skupiny 10 a více osob 11 eur na osobu Jednodenní vstupenka do Státních uměleckých sbírekDrážďany 24 eur,Roční vstupenka do Státních uměleckých sbírek Drážďany 75 eur (snížené 50/25 eur)

Nabídky pro Školy

Zvláštní nabídka

  • audioprůvodce
  • prohlídky
  • kavárna
  • obchod
  • mimořádné výstavy
Bild von Albertinum - Galerie Nových mistrů a Sbírka soch od 1800
© Albertinum - Galerie Nových mistrů a Sbírka soch od 1800

Bild von Albertinum - Galerie Nových mistrů a Sbírka soch od 1800
© Albertinum - Galerie Nových mistrů a Sbírka soch od 1800