Landeshauptstadt Dresden - www.dresden.de

https://www.dresden.de/de/stadtraum/verkehr/mmb/020-EU-Projekt-Das-boehmisch-saechsische-Grenzgebiet-barrierefrei-Programm-tschechisch.php 13.09.2019 14:11:47 Uhr 28.11.2022 19:57:12 Uhr

Projekt EU "Česko - saské-pohraničí bez bariér"Okres Ústí a hlavní město Drážďany pracují na společném projektu s názvem:

Česko-saské pohraničí bez bariér

v rámci programu spolupráce na podporu přeshraniční spolupráce mezi Svobodným státem Sasko a Českou republikou 2014–2020 (INTERREG).

Cílem je zlepšit integraci osob se zdravotním postižením a podílet se na společenském životě prostřednictvím:

Ústecký kraj je hlavním partnerem tohoto projektu.

Dalšími účastníky jsou: 

Oficiální projekt byl zahájen 1. ledna 2017. Projekt je plánován na období tří let (do 31. prosince 2019). Celkově jsou požadovány finanční prostředky ve výši 859 306,50 EUR z 85%.

Drucken

Partner